Privacy Verklaring Nudetuin Sierbestrating & Kunstgras

Nudetuin hecht veel waarde aan de privacy van klanten. Dit betekent dat wij uitsluitend gegevens verwerken die wij nodig hebben voor het bieden van onze dienstverlening. Wij gaan met de grootste zorg om met uw privacy en houden de gegevens die wij van u ontvangen dan ook optimaal veilig.

Nudetuin gaat zorgvuldig om met de informatie die u ons geeft tijdens het voltooien van een bestelling in onze webwinkel of tijdens het doen van een aankoop op onze locatie in Wageningen. In geen geval zullen wij uw informatie ter beschikking stellen aan derden, voor geen enkel doeleinde.

Deze privacy verklaring is van toepassing op het gebruik van de webwinkel van Nudetuin en de bijbehorende service die wij verlenen. De ingangsdatum van de geldigheid van deze privacy verklaring is 26 november 2021, de datum waarop wij deze laatste versie hebben gepubliceerd. Eerdere versies komen hiermee te vervallen.

In deze privacy policy geven wij u informatie over welke gegevens wij van u verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Daarnaast geven wij u meer informatie over de manier waarop wij deze gegevens opslaan en welke maatregelen wij hebben genomen om deze gegevens te beschermen tegen misbruik. Vanzelfsprekend geven we u ook inzicht in de rechten die u heeft met betrekking tot de gegevens die u aan ons heeft verstrekt.

Heeft u verdere vragen over onze privacy verklaring? Dan kunt u hiervoor altijd contact met ons opnemen. De contactgegevens vindt u terug op onze website.

De webwinkelsoftware van Nudetuin
Alle webwinkels van Nudetuin draait op webwinkelsoftware WooCommerce van WordPress. Dit betekent dat de gegevens die u met ons deelt bij het doen van een bestelling worden gedeeld met deze partij. De nodige beveiligingsmaatregelen worden getroffen om uw gegevens veilig te houden, welke bestaan uit een beveiligde dataopslag, een sterk wachtwoordbeleid en een SSL-encryptie. Hierdoor bent u zeker van een optimale veiligheid. Voor meer informatie over de manier waarop WooCommerce / WordPress met gegevens omgaat verwijzen wij u naar de privacy policy van WordPress.

Mailverkeer tussen Nudetuin en koper
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, dan houden wij u per mail op de hoogte. Bestelt u online, dan ontvangt u direct een bevestiging per mail. Vervolgens kunt u mail ontvangen met betrekking tot de voortgang en de aflevering van uw bestelling. Wij maken gebruik van een betrouwbaar mailprogramma dat geen toegang tot ons postvak heeft. Hiermee blijven uw gegevens beschermd. Mailverkeer tussen Nudetuin en koper worden in geen geval gedeeld met derden, tenzij onderling anders overeengekomen.

Ons betaalprogramma
Bestellingen via onze webwinkel worden betaald middels een betrouwbaar betaalprogramma. Dit maakt het mogelijk om u de optie tot het betalen via iDEAL aan te bieden. Het betreffende betaalprogramma verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens, zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Het betaalprogramma bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Het verzamelen van online reviews
Wij vinden het belangrijk om te weten hoe onze dienstverlening ervaren wordt. Met het oog hierop verzamelen wij online reviews van onze klanten. U bent in geen geval verplicht om een online review te schrijven. Wanneer u dit wel doet, dan bepaalt u zelf de inhoud en de manier waarop u uw naam bij de review noteert. Het is belangrijk om u ervan bewust te zijn dat uw online review, inclusief uw opgegeven naam, via internet wordt weergegeven aan iedereen die onze online reviews leest.

Logistieke organisatie van Nudetuin
De producten van Nudetuin worden bij de koper geleverd door de fabrikant. Wij maken geen gebruik van de services van bekende koeriersdiensten. Voor een correcte levering van uw bestelling delen wij de nodige gegevens met de leverancier. Dit is noodzakelijk om een goede afleverafspraak te kunnen maken en daadwerkelijk te kunnen aanleveren op uw woon- of werkadres. Verdere gegevens die wij van u hebben worden niet met fabrikanten gedeeld. Wij delen dan ook uitsluitend de informatie die de fabrikanten nodig hebben om u de juiste service te kunnen verlenen.

Administratie en boekhouding
Wij nemen uw persoonsgegevens, zoals uw NAW-informatie, op in onze administratie. Dit is noodzakelijk voor de facturatie van uw bestelling. De boekhouding dienen wij, volgens de regels van de belastingdienst, te bewaren voor een minimale termijn van 7 jaren. In geen geval worden gegevens uit onze administratie en boekhouding gedeeld met derden.

Waarvoor worden uw gegevens gebruikt?
Wij houden ons aan de AVG, ofwel de privacywet, en verzamelen daarmee uitsluitend gegevens die relevant zijn om onze dienstverlening aan te kunnen bieden en te kunnen optimaliseren. Deze gegevens ontvangen wij altijd van u persoonlijk. U bent hiermee altijd goed op de hoogte van welke gegevens wij van u hebben. In geen geval worden uw gegevens gedeeld met derden, ook niet voor commerciële doeleinden of marketingdoeleinden. Willen wij uw gegevens voor een afwijkend doeleinde gebruiken, dan vragen wij hiervoor uw toestemming. Wij moeten aan administratieve verplichtingen voldoen. Alleen om aan deze verplichtingen te kunnen voldoen zullen uw gegevens met derden worden gedeeld. Deze derden dienen zich volgens de wettelijke verplichting en / of een overeenkomst met ons te houden aan geheimhouding van uw gegevens.

Wanneer moeten wij uw gegevens wél delen?
In uitzonderlijke situaties kunnen wij worden gedwongen om uw gegevens te delen met derden. Dit gebeurt dan op grond van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld wanneer wij verplicht worden om medewerking te verlenen aan een fiscaal en / of strafrechtelijk onderzoek. In dergelijke situaties zijn wij verplicht om uw gegevens te delen, echter, wij zullen ons hiertegen verzetten binnen de mogelijkheden van de Nederlandse wet.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Uw gegevens zijn aanwezig in onze administratie, welke voor de duur van 7 jaar bewaard dient te worden. Voor de gelijke duur worden uw gegevens door ons bewaard. Medewerkers van Nudetuin hebben niet zomaar toegang tot uw gegevens. De medewerkers die hier wel toegang toe moeten hebben, gaan met respect voor uw privacy met de gegevens om.

Het recht van inzage in uw gegevens
Wij houden ons aan de AVG wetgeving en dit betekent dat u altijd recht van inzage in uw eigen gegevens heeft. In elke situatie en zonder opgave van reden heeft u het recht om bij ons de opgeslagen persoonsgegevens op te vragen. Dit recht is vastgelegd in zowel de Nederlandse als de Europese wetgeving.

Gebruikmaking van cookies door VijverCompleet
Nudetuin maakt op de website en in de webwinkel gebruik van cookies, ofwel tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst. Deze gebruiken wij om te kunnen analyseren hoe onze klanten gebruik maken van onze webwinkel. Hierdoor zijn wij beter in staat om een optimaal inzicht in onze klanten te krijgen, waardoor wij de dienstverlening steeds verder kunnen aanpassen op de behoeften van onze klanten. De informatie die door het cookie wordt gegenereerd wordt naar beveiligde servers overgebracht. U kunt cookies uitschakelen wanneer u dit wilt. Dit regelt u eenvoudig in uw eigen browser.

Wijzigingen in onze privacy verklaring
Onze privacy verklaring vormt de basis voor het gebruik van onze webwinkel en onze website. Het is denkbaar dat wij, om welke reden ook, een wijziging aan moeten brengen in onze privacy verklaring. Wanneer wij veranderingen aanbrengen in onze privacy verklaring, dan publiceren wij een compleet nieuwe verklaring op onze website. In de verklaring kunt u altijd zien op welke datum de meest actuele verklaring is ingegaan.

Wilt u meer informatie?
Heeft u aan de hand van deze privacy verklaring nog vragen over de manier waarop wij met uw privacy omgaan? Dan kunt u uiteraard altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Nudetuin Sierbestrating & Kunstgras

Nudetuin.nl / Nudetuin Sierbestrating & Kunstgras
Gevestigd aan het Nudepark 93 6702 DZ Wageningen
Kamer van Koophandel: 59724757